Aansprakelijkheidsverzekering

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je niet alleen je eigen banksaldo, maar ook die van degene die je per abuis schade toebrengt. Wij helpen bij het maken van een keuze voor de WA verzekering voor jou. Gebruik onze aansprakelijkheidsverzekeringen vergelijker.

Met een aansprakelijkheidsverzekering bescherm je niet alleen je eigen banksaldo, maar ook die van de persoon die je onverhoopt schade toebrengt. Wij helpen bij het maken van een keuze voor de aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jouw situatie.

Waarom een AVP?

Een WA verzekering ga je aan om je te beschermen voor schades waar je volgens de wet aansprakelijk voor bent. Dit zijn schades die je toebrengt aan personen of de spullen van anderen. Denk aan de laptop van je collega die je uit je handen laat vallen. Of je broer die struikelt over een losliggend snoer in jouw schuur en zijn enkel breekt. De aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt niet alleen de schade die jij hebt gemaakt, ook die van bijvoorbeeld je logés. Met een aansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je beschermt tot een schade van €1.000.000. Aansprakelijkheidsverzekering Betekenis

Waarom een AVP?

Uw AVP verzekerd u tegen schade aan anderen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegen schade aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • Een aansprakelijkheidsverzekering vergoed letsel schade en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte schade wordt niet vergoed
  • Zuivere vermogensschade is ook uitgesloten
Een WA verzekering is een verzekering die schade die iemand aan een ander of zijn goederen aanbrengt. De verzekeringspolis is in de basis bij iedere verzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u als verzekerde schade toebrengt aan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 gedekt per gebeurtenis. Dit bedrag verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Kenmerken van een Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is niet verplicht voor Nederlanders, maar wel aan te raden. Als jij of jouw familielid iets doet waardoor schade ontstaat, kun je namelijk aansprakelijk worden gesteld voor de veroorzaakte schede. Dat betekent dat de verzekerde opdraait voor de schade aan goederen, maar ook voor letselschade. Zeker die letselschade kan behoorlijk in de papieren lopen. Dan is het fijn als je verzekerd bent.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In Nederland is het afsluiten van een AVP niet verplicht. Maar het is wel handig om dit te doen. Vooral met enthousiaste huisdieren zit een ongeluk in een klein hoekje. De kosten voor het terug betalen van de schade kan dan erg hoog uitvallen. AVP: niet verplicht, wel doen! In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten. De maandpremie die je betaalt voor een AVP met gezinsdekking (bij benadering €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25 miljoen of meer) is in principe laag en zeker geen reden om zo’n verzekering niet aan te gaan. Ook ben je als je géén AVP hebt en wel verantwoordelijk bent voor schade aan een ander, veel duurder uit. En bovendien is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen WA verzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.  

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren Vergelijken

Een AVP vergelijken biedt dekking voor schade waar jij of jouw partner aansprakelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. Ook ben je verzekerd voor schade aan materiële zaken. Een voorwaarde is dat de schade niet met voorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jij aansprakelijk bent voor de schade, betekent niet dat jij de schade zelf gemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeld ook aansprakelijk voor schade aangericht door je kat. Ook ben jij aansprakelijk voor schade die is ontstaan door een gebrek aan jouw woning. Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouw huis op het hoofd van de buurman valt. Dan ben je verantwoordelijk voor de schade die dit met zich meebrengt.

Wat dekt je aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

De AVP binnen het instap pakketten heeft een prima dekking. Wanneer je voor een schade aansprakelijk bent kun je beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering. Maar de dekking geldt niet alleen voor jou maar ook voor je kinderen, inwonende ouders, loges, maar ook voor je huisdieren.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering particulieren valt schade veroorzaakt door: Vaartuigen, caravans en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig). Een uitzondering wordt gemaakt in het geval van joyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zich met geweld toegang. Heb je als autobezitter de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als een persoon er met jouw auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest. Materiële schade aan spullen van een ander die verzekerd is op jouw polis (je partner of kind bijvoorbeeld). Als jouw partner jouw iPad stuk maakt, zal de aansprakelijkheidsverzekering geen vergoeding uitbetalen. Schade die met voorbedachten rade is veroorzaakt, zoals vandalisme, maar ook schade die je veroorzaakt onder invloed van bijvoorbeeld alcohol of seksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaar betreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) aansprakelijk worden gehouden voor schade die door andere personen is veroorzaakt als die schade werd aangebracht terwijl je tezamen met die andere personen in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groepsleden zodanig was dat een normaal mens zich eigenlijk uit de groep had moeten terugtrekken. In dat geval zal de aansprakelijkheidsverzekering niet uitbetalen.

Gemakkelijk overstappen AVP

Het klinkt ingewikkeld om je oude WA verzekering te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappijverzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool afsluiten.

Wat kost een aansprakelijkheidsverzekering?

Een WA verzekering kost een paar euro per maand. De exacte kosten hangen af van je persoonlijke situatie, zoals je woonplaats en leeftijd. Ook maakt het ook uit of je de WA verzekering alleen afsluit of dat je ook je partner en/of kinderen meeverzekert. Met een aansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd wanneer u aansprakelijk gesteld wordt.

Waarom een WA verzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering particulieren sluit je af om je te verzekeren voor schades waar je wettelijk aansprakelijk voor bent. Dit zijn schades die je toebrengt aan anderen of de spullen van anderen. Denk aan de computer van je oom die je uit je handen laat vallen. Of je oom die valt over een laaghangend touw in jouw kamer en zijn enkel breekt. Een WA verzekering dekt bijna alle schade die jij hebt gemaakt, ook die van bijvoorbeeld je huisdieren. Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het de meeste pakketten ben je beschermt tot een schade van 1 miljoen euro. Heb je interesse in een aansprakelijkheidsverzekering, dan kun het beste eerst een aantal aansprakelijkheidsverzekeringen met elkaar vergelijken. Dat geldt eigenlijk voor alle verzekeringen en diensten. In het geval van een aansprakelijkheidsverzekering kun je al snel geld overhouden omdat de premies gewoon ontzetten verschillen. Heb je eenmaal jouw aansprakelijkheidsverzekering gevonden en de keus gemaakt met onze vergelijkingstool, dan kun je ongestoord verder.
Scroll to top