Aansprakelijkheidsverzekering

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je niet alleen je eigen banksaldo, maar ook die van degene die je per abuis schade toebrengt. Wij helpen bij het maken van een keuze voor de WA verzekering voor jou. Gebruik onze aansprakelijkheidsverzekeringen vergelijker.

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je niet alleen je eigen banksaldo, maar ook die van de persoon die je onverhoopt schade toebrengt. Wij helpen bij het maken van een keuze voor de WA verzekering voor jou.

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering sluit je af om je te beschermen voor schades waar je volgens de wet aansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijn schades die je aandoet aan andere mensen of de goederen van personen. Denk aan de laptop van je broer die je uit je handen laat vallen. Of je broer die struikelt over een laaghangend touw in jouw kamer en zijn arm breekt. De AVP dekt niet alleen de schade die jij hebt veroorzaakt, ook die van bijvoorbeeld je kinderen. Met een WA verzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerd tot een bedrag van ruim een miljoen euro. Independer Aansprakelijkheidsverzekering

Waarom een aansprakelijkheids verzekering?

Uw AVP verzekerd u tegen schade aan anderen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegen schade aan anderen

 • Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel WA verzekering genoemd
 • Een AVP vergoed letsel schade en zaakschade
 • Met opzet veroorzaakte schade wordt niet vergoed
 • Financiële schade die niet voortvloeit uit een schade aan zaken of letselschade wordt niet vergoed
Een AVP is een verzekering die schade die jouw kind(eren) aan een ander of zijn bezittingen aanbrengt. De polis is in beginsel bij iedere verzekeraar dezelfde. Als u als verzekerde schade toebrengt aan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 vergoed per schadegeval. Dit bedrag verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Je vrouw kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het volleyballen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een vader voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet goed verzekerd bent voor dit type schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de schade als jij of je vriendin per ongeluk de veroorzaker is van schade aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je familie als privé-persoon maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een WA verzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Is een WA verzekering verplicht?

In Nederland is het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel handig om dit te doen. Vooral met huisdieren zit een ongeluk in een klein hoekje. De kosten voor het betalen van de veroorzaakte schade kan dan erg hoog uitvallen. AVP: niet verplicht, wel doen! In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten. De kosten die je betaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (bij benadering €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25 miljoen of meer) is in principe laag en absoluut geen reden om zo’n verzekeringspolos niet af te sluiten. Daarnaast ben je als je géén AVP hebt en wel verantwoordelijk bent voor schade aan eigendommen van een ander, veel duurder uit. En bovendien is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen WA verzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.  

AVP Vergelijken

Een WA verzekering vergelijken biedt dekking voor schade waar jij of jouw partner aansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voor immateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. Daarnaast ben je verzekerd voor schade aan materiële zaken. Een voorwaarde is dat de schade niet met opzet mag zijn aangebracht. Dat jij aansprakelijk bent voor de schade, betekent niet altijd dat jij de schade zelf gemaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeld ook aansprakelijk voor schade aangericht door je kat. Daarnaast ben jij verantwoordelijk voor schade die is ontstaan door een mankement aan jouw huis. Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouw huis op het hoofd van de postbode valt. Dan ben je verantwoordelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Wat dekt je aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

De AVP binnen het instap pakketten heeft een ruime dekking. Wanneer je voor een schade aansprakelijk bent kun je beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering. Maar de dekking geldt niet alleen voor jou maar ook voor je kinderen, inwonende ouders, loges, maar ook voor je huisdieren.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de AVP valt schade veroorzaakt door: Motorrijtuigen, caravans, vaartuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig). Een uitzondering wordt gemaakt in het geval van joyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zich met geweld toegang. Heb je als automobilist de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als iemand er met jouw auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest. Materiële schade aan spullen van een ander die verzekerd is op jouw verzekeringspolis (je partner of kind bijvoorbeeld). Als jouw dochter jouw dure tablet stuk maakt, zal de aansprakelijkheidsverzekering geen dekking bieden. Schade die met voorbedachten rade is veroorzaakt, zoals vandalisme, maar ook schade die je veroorzaakt onder invloed van bijvoorbeeld alcohol of seksueel misbruik. Als het kinderen van onder de 14 jaar betreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) aansprakelijk worden gesteld voor schade die door andere personen is veroorzaakt als die schade werd aangebracht op het moment dat je samen met die andere mensen in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig was dat een weldenkend mens zich eigenlijk uit de groep had moeten lopen. In dat geval zal de WA verzekering niet uitkeren.

Gemakkelijk overstappen AVP

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappijverzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool afsluiten.

Meer over de AVP

Filter op de volgende punten:
 • Samenstelling van je huishouding
 • Geboorte datum
 • Verzekerd bedrag
 • Aanvullend: Eigen risico

  Waarom een aansprakelijkheids- verzekering particulieren?

  De aansprakelijkheidsverzekering particulieren ga je aan om je te verzekeren tegen schades waar je volgens de wet aansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijn schades die je aandoet aan personen of de goederen van personen. Denk aan de laptop van je broer die je uit je handen laat vallen. Of je buurman die struikelt over een laaghangend touw in jouw woonkamer en zijn schouder breekt. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt niet alleen de schade die jij hebt veroorzaakt, ook die van bijvoorbeeld je huisdieren. Met de WA verzekering binnen het de meeste pakketten ben je beschermt tot een bedrag van ruim een miljoen euro. Heb je interesse in een aansprakelijkheidsverzekering, dan kun het beste eerst een aantal aansprakelijkheidsverzekeringen met elkaar vergelijken. Dat geldt eigenlijk voor alle verzekeringen en diensten. In het geval van een aansprakelijkheidsverzekering kun je al snel geld overhouden omdat de premies gewoon ontzetten verschillen. Heb je eenmaal jouw aansprakelijkheidsverzekering gevonden en de keus gemaakt met onze vergelijkingstool, dan kun je ongestoord verder.
Scroll to top